Conseils aux parents

Mange forældre har gavn af at modtage et par vejledende psykologsamtaler, når deres søn eller datter har det svært med et eller andet. Oftest giver lidt forældrerådgivning ro og sikkerhed, så barnet oplever at mor og far tålmodigt kan støtte i en situation, som er svær for barnet. Det samme gælder, når man har en teenager i huset.

Forældre er som regel gode til at opdrage og bakke op om deres børn. Imidlertid er forældrerollen i dag blevet sværere, hvor de erfaringer man selv gjorde sig med sine forældre som barn – måske ikke passer på Jeres liv i dag. Alle vil gerne være gode forældre – selvom skilsmisse og delebørn kan kræve nye former for samarbejde og uenighed kan fylde meget!

Børn er altid individuelle og alle børn oplever problemer i løbet af opvæksten. Det kan være med søvn, grænsesætning, skolearbejde, venner eller mere specifikke ting. Når de bliver unge er forældrenes erfaringer ikke noget, de vil høre om. Det kan medføre at man som mor og far er i tvivl om, hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre – eller om dette er et alvorligere problem, som kræver specialiseret hjælp.

Retur til « Jeg tilbyder »