Hvem er jeg

Psykologisk behandling L.Frehr

Psykolog Litte Frehr
Ring:61330898
Email klik her

 Psykologisk rådgivning og behandling

  • Udannet cand.psych. fra Københavns universitet med 25 års erfaring
  • Autoriseret psykolog – Specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi
  • Efteruddannelse i hypnoseterapi

Jeg har arbejdet mere end 20 år med mangetydige problemer i familier og har siddet som psykolog i

  • Børne- og ungdomspsykiatrien
  • Amtslige børn og ungerådgivninger samt specialundervisningstilbud for børn med vidtgående handicaps
  • Døgninstitutioner for spæd- og småbørn samt skolehjem.

Jeg har været ekstern konsulent for SSF familieafd. i

  • Tårnby Kommune
  • Albertslund kommune

Har undervist på:

  • Københavns  og Odense universitet
  • Den Sociale Højskole i København

Jeg har stor erfaring med psykiatriske lidelser samt med børn med handicaps. Jeg kan tale med børn – også om forvirrende eller svære ting og har mange års rutine i psykologiske undersøgelser af børn og unge – helt ned til spædbarnsalder. Jeg har i årevis arbejdet med forældre-rådgivning som dialog, hvor forældres kendskab til deres barn gøres bevidst – mere end at forældre skal lære noget nyt og anderledes. Både adoption og skilsmisse kræver oftest helt nye former for samarbejde mellem forældre – som begge ønsker at gøre det bedste for deres barn, men som kan have behov for hjælp til at opnå højere grad af enighed om, hvordan dette gøres.

Gennem 25 år har jeg beskæftiget mig med de særlige problemstillinger som familier møder, når de slår sig ned i Danmark som fremmede – hvad enten det er midlertidigt eller permanent. Det kan være svært at være forældre i et fremmed land – og det kan være lige så svært for dine børn. Det kan vise sig ved skoleproblemer, uvenskaber, ensomhed eller blot en fornemmelse af, at dit barn ikke er så glad, som du ønsker at han/hun skal være.