Faglig supervision

supervision psykolog

Litte Frehr      Ring:61330898

Email klik her

Supervision psykolog

Jeg er godkendt specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og kan tilbyde såvel gruppe- som individuel supervision

  • med henblik på autorisation og videreuddannelse
  • på samtale- og legeterapi med børn og voksne
  • på forældrerådgivning og vejledning

– også af psykologiske undersøgelser:

  • spæd- og småbørn – Herunder udviklingsvurdering og undersøgelse med ERA og Bayley
  • børn, unge og voksne – Kognitive undersøgelser, klinisk observation og samspilsvurderinger
  • forældrekompetenceundersøgelser – Samarbejde, observationer i hjemmet, etiske overvejelser
  • Personlighedsundersøgelser og diagnostisk afklaring – Herunder Rorschachtestning ad modum Exner

Supervision på udarbejdelse af erklæringer, rapporter og underretninger. Organisationssupervision – psykologens rolle i en offentlig organisation samt forventninger til psykologens kompetence og opgaver